Könyvelés

Könyvelés kettős könyvvitelben
Adóbevallások elkészítése
Hatóság előtti képviselet igény szerint (NAV, Önkormányzat)
Éves beszámoló elkészítése
Adótanácsadás folyamatos jogszabálykövetéssel
Európai Közösség valamely tagállamából megillető hozzáadott értékadó visszatéríttetését vállaljuk (ELEKÁFA)

Bér-munkaügy

Munkavállalókra vonatkozó be- és kijelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése
Kilépő dolgozók iratainak, igazolásainak kiadása
Bérjegyzékek, kifizetési jegyzékek elkészítése
Adóigazolások, bérfeladások elkészítése
Létszámtól függően tb kifizetőhelyi munkálatok elvégzése
Béren kívüli juttatások számfejtése
NAV, OEP, KSH statisztikák, bevallások