Könyvelés

Könyvelés kettős könyvvitelben
Adóbevallások elkészítése
Hatóság előtti képviselet igény szerint (NAV, Önkormányzat)
Éves beszámoló elkészítése

Bér-munkaügy

Munkavállalókra vonatkozó be- és kijelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése
Kilépő dolgozók iratainak, igazolásainak kiadása
Bérjegyzékek, kifizetési jegyzékek elkészítése
Adóigazolások, bérfeladások elkészítése
Létszámtól függően tb kifizetőhelyi munkálatok elvégzése
Béren kívüli juttatások számfejtése
NAV, OEP, KSH statisztikák, bevallások

ELEKÁFA

Európai Közösség valamely tagállamából megillető hozzáadott értékadó visszatéríttetését vállaljuk (ELEKÁFA), nálunk könyvelt és idegen cégek részére is.

Adótanácsadás

folyamatos jogszabálykövetéssel